Rättelse: uppdatering i tidigare pressmeddelande ”Willhem säljer fem fastigheter i Borås”

Rättelsen avser ett pressmeddelande med rubriken ”Willhem säljer fem fastigheter i Borås”, publicerat tidigare idag den 4 december 09.00. I pressmeddelandet uppgavs en felaktig uppgift om överenskommet fastighetsvärde. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 221,5 Mkr.

Pressmeddelandet i sin helhet återfinns på willhem.se.

Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020.

Kontakt:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem                                    
Tfn: 0705 68 31 83