Så arbetar vi för ett tryggare Malmö

Genom ett medborgarlöfte bestående av flera aktiviteter arbetar Malmö stad, polisen och Willhem tillsammans med en rad andra aktörer för ett tryggare stadsområde Söder i Malmö. Ökad närvaro, ökad gemenskap och ökad trygghet är ledorden.

Medborgarlöftet presenterades på Lindängen i Malmö den 13 december. Med totalt 69 olika aktiviteter vill aktörerna tillsammans minska kriminaliteten, minska användningen av droger och alkohol samt stärka kontakten mellan polis, skola, ungdomar, lokala aktörer och näringslivet. Två exempel på aktiviteter är att genomföra en entreprenörskurs för ungdomar samt trygghets- och kvällsvandringar, något som ligger i linje med Willhems fokus på socialt ansvarstagande.

Medborgarlöftet har tagits fram av polisen, Malmö stad, Oxievångsskolan, Räddningstjänsten Syd, Malmö FF, fastighetsbolagen Trianon, Willhem och Stena Fastigheter, Svenska kyrkan, Föreningen Huda, Manpower och företagen Escalate och Entrim. Till grund för medborgarlöftet ligger bland annat samtal med runt 200 boende i stadsområdet Söder.

Se film om Medborgarlöftet