Solceller i Västerås ger smart energi

Willhem fortsätter sin satsning på solceller. På fastigheten Lugnet 2 i Hammarby, Västerås, sitter nu solcellsmoduler fördelade på fem hus som ska producera hållbar el.

Willhem Solceller

Willhem har som mål att användningen av köpt energi maximalt ska uppgå till 92 kWh per kvadratmeter och år på lång sikt.

− På grund av vårt ambitiösa energimål, som återspeglar det globala engagemang som idag finns inom energiområdet, behöver vi titta på alla tänkbara lösningar och åtgärder som kan appliceras på vårt bestånd för att sänka behovet av köpt energi till en god avkastning. Investeringar i solkraft utgör en självklar del i den processen, säger Martin Skoglund som är energistrateg hos Willhem.

− Vår förhoppning är även att våra solcellsläggningar ska väcka ett lokalt intresse och medvetande kring energifrågan hos våra kunder och på så sätt ge en positiv inverkan på energihushållningen i ett större perspektiv.

Lugnet 2, på Liegatan i Västerås, är senast ut i raden av fastigheter som har fått solceller på taken. Solcellsanläggningen förväntas på årsbasis producera motsvarande 270 lägenheters förbrukning av el. Elen ska huvudsakligen försörja den aktuella fastigheten och överproduktionen går ut på elnätet till försäljning och nytta för andra konsumenter.