Stark värdeutveckling och hög utvecklingstakt hos Willhem

Willhems årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig i digital form här på willhem.se. Året som gått kännetecknas av en mycket stark värdeutveckling, fortsatt tillväxt och hög utvecklingstakt.

Några viktiga händelser under 2015:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 375 Mkr, vilket innebär en ökning med 8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 18 203 Mkr. Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 721 Mkr, vilket motsvarar 10,3 procent.
  • Som ett led i tillväxtstrategin har Willhem förvärvat fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Malmö med sammanlagt 1 179 lägenheter till ett värde om 1 100 Mkr. Vidare har avtal tecknats om förvärv av 505 lägenheter i Helsingborg och Malmö. Beslut togs om att starta ett första nyproduktionsprojekt på egen mark i Jönköping.
  • Med stöd av det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor´s genomfördes två obligationsemissioner på 2 000 Mkr respektive 1 050 Mkr.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00.

Läs hela årsredovisningen här.