Stor potential i outnyttjade ytor

Genom att bygga om befintliga ytor som inte används optimalt i fastigheterna går det att skapa nya attraktiva bostäder. Under året har Willhem genomfört flera lyckade ombyggnationer som bland annat lett till att ungdomar fått efterlängtade bostadskontrakt.

– Idag diskuteras i första hand hur vi kan underlätta nyproduktionen i landet. Det är en jätteviktig fråga, men vi får inte glömma bort det befintliga beståndet som utgör den dominerande andelen av bostäderna, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem.  

Att titta på vad som går att göra av ytor som redan finns i beståndet, och som har potential att användas mer effektivt, är något som Willhem har tagit fasta på i sin fastighetsutveckling. Under de senaste åren har en inventering gjorts av outnyttjade ytor, som till exempel källare, lokaler och vindar. Dessa ytor lämpar sig ofta väl för konvertering till mindre lägenheter.    

Som ett resultat har ett flertal nya hyreslägenheter tillkommit i beståndet. Hos Willhem i Karlstad står till exempel 25 nya lägenheter klara och främst handlar det om små lägenheter för förstagångshyresgästen eller studenten.

– Karlstad växer och som en stor bostadsaktör känns det väldigt roligt att kunna bidra med ett tillskott till utbudet av studentlägenheter, säger Göran Bergsten, fastighetschef i Karlstad. Vi vet ju att varje kvadratmeter är efterfrågad. Förhoppningen är att kunna omvandla fler ytor till lägenheter. Redan idag finns planer för ombyggnation till åtminstone åtta nya lägenheter under 2017.

Bildtext: Fastigheten Thor 2 på Herrhagsgatan i Karlstad har fått tre nya ettor i källarplan.