Tryggare och trivsammare miljöer i Skäggetorp

I lördags invigde Willhem en boulebana i området kring Väpnaregatan i Skäggetorp, Linköping. I samma kvarter har vi i samarbete med Hyresgästföreningen involverat de boende och tagit fram flera grillplatser, monterat ny utebelysning, rensat bland buskar och på så sätt skapat tryggare och mer trivsamma miljöer.

Sedan tre år arbetar Willhem och Hyresgästföreningen med ett trädgårdsprojekt som syftar till att utveckla utemiljön i kvartersparkerna vid vårt fastighetsbestånd i Skäggetorp. Arbetet sker etappvis och tillsammans med de boende ser vi över hur kvarteret ser ut och vad vi kan göra för att utveckla det.

Målet är att skapa mötesplatser där alla som bor hos oss, oberoende av ålder, nationalitet och kön ska trivas och känna sig trygga i att umgås med varandra.