Trygghetsvandringar i Biskopsgården

I höst och vinter genomförs flera trygghetsvandringar i Biskopsgården. Boende i området bjuds då in för att tycka till om vad som behöver åtgärdas för skapa en tryggare och mer trivsam utemiljö. Initiativtagare är Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och flertalet fastighetsägare i området.

Trygghetsvandringarna sker vid flera tillfällen i olika områden i Biskopsgården. Ingen anmälan behövs utan alla som vill vara med träffas på angiven spårvagnshållplats. Man väljer själv vilka och hur många trygghetsvandringar man deltar i.

Schema

Jättesten 26/10 17.30 Samlingsplats: Hållplats Eketrägatan
Karlaplatsen 27/10 16.00 Samlingsplats: Hållplats Varmfrontsgatan
Länsmansgården 30/10 17.30 Samlingsplats: Hållplats Temperaturgatan
Norra Biskopsgården 31/10 17.30 Samlingsplats: Hållplats Friskväderstorget
Södra Biskopsgården 7/11 16.00 Samlingsplats: Hållplats Vårväderstorget
Blås-, Värme och Köldgatan 14/11 17.30 Samlingsplats: Hållplats Mildvädersgatan
HSB Panncentralsförening 15/11 17.30 Samlingsplats: Hållplats Friskväderstorget
Återkopplingsmöte 18/12 18.00-20.00 Medborgarkontoret

Bo bra i Biskopsgården

Bo bra i Biskopsgården är en samverkan mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, Bostads AB Poseidon, Balder, Willhem, Göteborgs Lokaler samt Göteborgs Stad bostadsaktiebolag. Tillsammans vill man utveckla invånarnas boende och närmiljö för att göra Biskopsgården till en mer attraktiv stadsdel att verka och leva i.