Ungdomar erbjuds sommarjobb hos Willhem

Under sommaren 2015 kommer Willhem att kunna erbjuda ungdomar feriepraktik som minibovärdar under ett antal veckor.

Att jobba som minibovärd hos Willhem innebär en möjlighet för ungdomar mellan 16-19 år att skaffa sig värdefulla erfarenheter av arbetslivet. Arbetet handlar om att hjälpa till med enklare skötseluppgifter i bostadsområdet som att sköta planteringar, laga staket, klippa häckar och hålla rent och snyggt. Under handledning av Willhems ordinarie bovärdar bidrar minibovärdarna till ett tryggt och trevligt bostadsområde.

– Satsningen är en del i vårt långsiktiga arbete med att skapa social hållbarhet i våra bostadsområden, säger Johan Fogelberg, fastighetsdirektör hos Willhem. För oss som bostadsbolag är det viktigt att kunna bidra till meningsfull sysselsättning för ungdomar och samtidigt öka engagemanget i närmiljön. Tanken är också att ungdomarna ska få upp ögonen för hur det är att jobba i den här delen av fastighetsbranschen, eftersom vi vet att rekryteringsbehovet kommer att vara stort i framtiden.

Minibovärdar finns på alla orter där Willhem är verksamt och genomförs, på vissa orter, i samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen. Mer information om platserna kommer att ges av de lokala områdeskontoren under våren.