Ungdomar gör fint på Andersberg i sommar

VÄXA på Andersberg är ett nytt projekt i Halmstad som erbjuder ungdomar mellan 13-15 år enklare sommarjobb. Willhem och HFAB står bakom initiativet och hoppas att ungdomarna ska tycka det är kul att jobba i fastighetsbranschen − och även förstå arbetet bakom att hålla det snyggt i området.

Hos Willhem är det tolv ungdomar som får anställning under en tvåveckorsperiod för att, under handledning, utföra enkla uppgifter i utemiljön som att rensa ogräs och plocka skräp. Att hjälpa till att sortera och organisera material på de lokala förskoleavdelningarna och enklare målning hör också till uppgifterna.

Fastighetschef Max Petersson Wigby, tror att det för många kan vara bra med rutiner även under sommarlovet. Den sociala gemenskapen är också viktig.

− Projektet började med en idé om att fylla en lucka i åldersspannet 13-15 år där vi såg att det fanns ett behov av aktiviteter. Vi är sedan tidigare engagerade i Sommarkul för de yngre och vi har även våra Minibovärdar som vänder sig till en äldre ålderskategori. I och med ”VÄXA på Andersberg” kan vi erbjuda något för alla åldrar. Vi hoppas att projektet också kan leda till att man förstår det arbete som krävs för att hålla området rent och snyggt och att det i sin tur gör att man blir mer aktsam om miljön.