Vattentornet lyser upp Biskopsgården

Under december månad och fram till mitten av januari 2015, kommer vattentornet i Biskopsgården att ljussättas som en del av julstaden Göteborg. Projektet finansieras av Willhem tillsammans med andra bostadsbolag verksamma i Biskopsgården.

Initiativet är en del av Bo Bra-processen i Biskopsgården, som är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, Willhem AB, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Bostads AB Poseidon, Balder och GöteborgsLokaler.

Denna samverkan är resultatet av ett gemensamt intresse att skapa en attraktiv stadsdel. Ett viktigt mål för processen är att de som bor i Biskopsgården ska känna stolthet över sin stadsdel, känna delaktighet och vilja bo kvar.

Läs mer om Julstaden Göteborg på goteborg.com/julstaden.