Willhem AB emitterar 1 000 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 000 Mkr under sitt MTN-program, med emissionsdag måndag 22 augusti.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

Villkor:

Volym           Typ               Löptid          3M Stibor

1 000 Mkr     FRN             2 år               +64 bp

Skandinaviska Enskilda Banken (publ) agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.