Willhem AB emitterar 1 050 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) genomförde under onsdagen den 4 februari en emission under sitt MTN-program. Totalt 1 050 Mkr emitterades. Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

En 4-årig obligation om 190 Mkr (FRN) emitterades på 3m Stibor +41 bp samt en 4-årig obligation om 860 Mkr (FIX) emitterades på mid swap +41 bp.

Handelsbanken Capital Markets och Danske Bank agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.

Informationen är sådan som Willhem AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 klockan 08.00.