Willhem AB emitterar 1 250 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 250 Mkr under sitt MTN-program, med emissionsdag tisdag 1 november. Obligationen är femårig och uppdelad i två trancher, där en del om 1 000 Mkr är rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 0,98 procent samt en del om 250 Mkr med fast ränta om 0,93 procent.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

Villkor:

Volym                Typ               Löptid               Ränta

1 000 Mkr          FRN              5 år                    3M Stibor + 0,98%

250 Mkr             FIX               5 år                     0,93%

Danske Bank agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.