Willhem AB emitterar 1 250 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 250 Mkr under sitt MTN-program med emissionsdag onsdag 18 januari.

Obligationen är fyraårig och rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 0,90 procent.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

Handelsbanken Capital Markets agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.