Willhem AB emitterar 1 500 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 500 Mkr under sitt MTN-program med emissionsdag måndag 26 juni 2017.

Obligationen är treårig och uppdelad i två trancher, där en del om 700 Mkr är rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 0,62 procent, samt en del om 800 Mkr med fast ränta om 0,48 procent.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

Danske Bank - Debt Capital Markets agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.