Willhem AB emitterar 200 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 200 Mkr under sitt MTN-program med emissionsdag den 13 september 2017.

Obligationen är tvåårig med fast ränta om 0,12 procent, motsvarande Mid Swap + 0,34 procent.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

SEB agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.