Willhem AB emitterar 850 Mkr under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 850 Mkr under sitt MTN-program, med emissionsdag torsdag 8 december.

Obligationen är 5,5 år och uppdelad i två trancher, där en del om 750 Mkr är rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 1,10 procent, samt en del om 100 Mkr med fast ränta om 1,428 procent. Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

Villkor:

Volym                Typ               Löptid               Ränta

750 Mkr             FRN              5,5 år                3M Stibor + 1,10%

100 Mkr             FIX               5,5 år                 1,428%

SEB agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.