Willhem AB uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör ett uppdaterat grundprospekt

Willhem AB (publ) har uppdaterat grundprospektet för sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”) på fem miljarder kronor med tillhörande allmänna villkor.

De allmänna villkoren har uppdaterats så att de inte längre innehåller ett IBOR-golv på noll procent. För alla idag utestående obligationer i MTN-programmet gäller de gamla allmänna villkoren som återfinns i grundprospektet av den 17 december 2014 och som har ett IBOR-golv på noll procent.

Finansinspektionen har den 8 maj godkänt och registrerat det uppdaterade grundprospektet.

Det uppdaterade grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Willhems (www.willhem.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Willhems huvudkontor, Vasagatan 45, 400 15 Göteborg. På hemsidan återfinns även grundprospektet av den 17 december 2014.

Direktlänk till prospektet