Willhem AB uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör tilläggsprospekt

Willhem AB (publ) har uppdaterat sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”) med ett tilläggsprospekt, där rambeloppet utökats från åtta till tolv miljarder kronor.

Finansinspektionen har den 23 november godkänt och registrerat tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Willhems och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Willhems huvudkontor, Vasagatan 45, 400 15 Göteborg. På hemsidan återfinns även grundprospekten av den 31 maj 2016, 8 maj 2015 och 17 december 2014.

Direktlänk till prospektet