Willhem AB uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör uppdaterat grundprospekt

Willhem AB (publ) har uppdaterat grundprospektet för sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”), där rambeloppet utökats från fem till åtta miljarder kronor.

Finansinspektionen har den 31 maj godkänt och registrerat det uppdaterade grundprospektet.

Det uppdaterade grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Willhems och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Willhems huvudkontor, Vasagatan 45, 400 15 Göteborg. På hemsidan återfinns även grundprospekten av den 8 maj 2015 och 17 december 2014.

Direktlänk till prospektet