Willhem ansluter sig till Global Compact

Som ett led i att vara ett ansvarsfullt företag har Willhem anslutit sig till FNs initiativ Global Compact.

FN:s Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet. Global Compact bygger på 10 företagsprinciper kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna bygger i sin tur på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen.

Läs mer om Global Compact