Willhem emitterar grön obligation om 800 Mkr

Willhem AB (publ) har emitterat företagets första gröna obligation. Totalt emitteras 800 Mkr fördelat på två trancher under bolagets MTN-program.  

Som långsiktig fastighetsägare arbetar Willhem med många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Med hjälp av grön finansiering kan ytterligare steg tas i arbetet med att skapa ett miljövänligt fastighetsbestånd. Medlen från den gröna obligation som nu emitteras ska användas till nya fastighetsprojekt samt till att refinansiera projekt som uppfyller Willhems gröna ramverk.

Under bolagets MTN-program har en obligationsemission genomförts om totalt 800 Mkr, fördelat på två trancher. Första obligationen är en femårig på 500 Mkr med fast ränta om 1,103 (MS+0,67) procent. Andra obligationen är en femårig på 300 Mkr med rörlig ränta om 3-månader STIBOR + 0,67 procent, som emitterats till överkurs 101,66 och därav får kupong 3-månader STIBOR + 1,00 procent.  

SEB agerade emissionsinstitut för båda emissionerna. Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s. För ytterligare information om Willlhems ramverk för gröna obligationer, se willhem.se.


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem

E-post: peter.malmén@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83