Willhem erhåller kreditbetyg A- med negativa utsikter av Standard & Poor’s

Den 18 september meddelade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s att de bekräftar Willhem ABs kreditbetyg A- samtidigt som utsikterna justerats från stabila till negativa.

Kreditbetyget speglar Willhem ABs starka kapacitet att möta sina finansiella förpliktelser.

Förändringen till negativa utsikter avser att belysa viss risk för försämrade nyckeltal och osäkerhet kring värdeutveckling för fastigheter framöver. Willhem bekräftar åtagandet att vidhålla A- samt, om det behövs, genomföra de åtgärder som krävs för att stödja bolagets balansräkning och kreditnyckeltal.

Den nya ratingrapporten finns tillgänglig på Willhems hemsida, willhem.se.

Kontakt:

Mariette Hilmersson
Vd, Willhem
Tfn: 0739 42 09 02

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan information som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 15.00 CEST.