Willhem etablerar egen organisation i Halmstad

I och med de nyligen genomförda fastighetsaffärerna i Halmstad tar bostadsbolaget Willhem nu steget att etablera en egen områdesorganisation på orten. Max Petersson har rekryterats som fastighetschef med ansvar för verksamheten.

Som ett led i tillväxtstrategin har Willhem under 2014 utökat fastighetsbeståndet i Halmstad genom förvärv av ett tiotal hyresfastigheter. Därmed har den volym nåtts som motiverar en långsiktig etablering lokalt, med uthyrning och förvaltning i egen regi. I november öppnar Willhem upp ett områdeskontor med egen personal som kommer att sköta fastighetsförvaltning och ge service till Willhems hyresgäster.

Som fastighetschef för verksamheten har Max Petersson rekryterats. Max kommer närmast från en tjänst som fastighetsförvaltare på Crendo fastighetsförvaltning, som tidigare skött förvaltningen av Willhems fastigheter i Halmstad. 

– Vi är oerhört glada att kunna etablera oss fullt ut i Halmstad, kommenterar Mikael Granath, vd i Willhem. Vårt mål är nu att först och främst utveckla dialogen och servicen gentemot våra hyresgäster i Halmstad, samtidigt som vi ska säkerställa en hållbar och långsiktig förvaltning av fastigheterna.

Det nya områdeskontoret, med kundmottagning, är beläget vid Nyhems torg. Rekrytering av nya medarbetare pågår.


I Halmstad äger och förvaltar Willhem cirka 1400 hyreslägenheter i stadsdelarna Andersberg, Nyhem och Linehed. Det totala fastighetsbeståndet innefattar cirka 17.500 hyreslägenheter på nio tillväxtorter i Sverige.