Willhem expanderar och utvecklar organisationen

Till följd av ett antal större fastighetsförvärv det senaste året organiserar Willhem om förvaltningsorganisationen från två till tre regioner. Verksamheten förstärks med tre regionchefer, parallellt med att etablering sker på två nya orter i västra Sverige; Skövde och Trollhättan.

Willhem har tidigare under året genomfört ett antal fastighetsaffärer på ett flertal orter i Sverige. För att stödja bolagets utveckling skapas, från och med oktober, en organisation med tre jämnstora regioner – Syd, Öst och Väst – om vardera cirka 8000 lägenheter och drygt 600 miljoner i omsättning. Samordningen mellan regionerna leds av en fastighetsdirektör och varje region leds av en regionchef. Peter Lundstedt, tidigare fastighetsdirektör för region Syd, har utsetts till fastighetsdirektör och Susanna Thom, tidigare fastighetschef i Borås och verksamhetsutvecklare hos Willhem, övergår i ny roll som regionchef Väst med ansvar för Borås, Göteborg, Trollhättan och Lysekil. De övriga två regionchefstjänsterna är under rekrytering.

Parallellt med den nya organisationen etableras även egna områdeskontor i Skövde och Trollhättan. Rekrytering av två fastighetschefer som ska leda den dagliga verksamheten på dessa orter pågår.

– Vi har vuxit kraftigt den senaste tiden vilket gör att organisationen behöver anpassas för att säkerställa en hög nivå på ledning, förvaltning och service. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för ytterligare expansion. Med den nya organisationen står vi väl rustade för framtida utmaningar, säger Mikael Granath, vd på Willhem.

Totalt växer Willhems bestånd efter den 1 oktober till cirka 23 000 lägenheter fördelat på 12 områden i Sverige. Det samlade fastighetsvärdet uppgår till 24 miljarder.