Willhem får kreditbetyget A- av Standard & Poor’s

Willhem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget är ett led i Willhems strategi att öka andelen kapitalmarknadsupplåning i den totala skuldportföljen för att på så sätt diversifiera refinansieringsrisk och sänka upplåningskostnader.

Willhem är det andra privata svenska fastighetsbolaget som nu har ett kreditbetyg från Standard & Poor’s. Deras bedömning av Willhems kreditvärdighet bekräftar bolagets starka kapacitet att möta sina finansiella förpliktelser. Det är också ett fint betyg för bolagets verksamhet som helhet.

– Vi har idag en stor upplåning på företagscertifikatmarknaden, säger Mikael Granath, VD. Med det starka kreditbetyget stärker vi Willhems upplåningsmöjligheter på kapitalmarknaden ytterligare genom att kunna ge ut obligationer med en längre kapitalbindningstid än företagscertifikat.