Willhem förnyar sitt gröna ramverk

Willhem AB (publ.) (”Willhem”), med A- (stable) rating från Standard & Poor’s samt helägt av Första AP-Fonden, förnyar sitt gröna ramverk som därmed gör det möjligt att fortsätta emittera gröna obligationer under bolagets existerande MTN-program.

Det uppdaterade ramverket är anpassat till rådande standarder på marknaden och beskriver Willhems hållbarhetsarbete och investeringsområden inom miljö och energi. Willhem kan via det gröna ramverket finansiera miljöcertifierade byggnader, fastigheter anpassade för att nå bolagets mål om en låg energianvändning samt initiativ inom förnybar energi, hållbara transportlösningar och avfallshantering.

Ramverket är baserat på Green Bond Principles 2021, framtaget av ICMA (International Capital Market Association) och har liksom Willhems tidigare ramverk granskats av det oberoende klimat- och forskningsinstitutet Cicero Shades of Green. Cicero Shades of Green har graderat ramverket ”Medium Green” medan bolagets styrning och transparens har graderats ”Excellent”.  

Willhem är ett nyskapande bostadsbolag med hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Skövde, Trollhättan och Västerås. Bolaget har ett fastighetsvärde om 50 265 Mkr och arbetar ständigt med att utveckla nya ideér inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Etableringen av ett grönt ramverk är ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

SEB har varit rådgivare vid framtagandet av det förnyade ramverket för gröna obligationer.

Länkar:

Ramverk för gröna obligationer
Second opinion på grönt ramverk
Läs mer under Finansiell information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Malmén, Finansdirektör Willhem, 031-788 70 12