Willhem förstärker med projektutvecklare tidiga skeden

Willhem förstärker nu organisationen inför kommande satsningar inom nyproduktion. Karin Telldén har rekryterats till tjänsten som projektutvecklare tidiga skeden.

Karin Telldén har tidigare arbetat som stadsplanerare och planarkitekt i drygt tio år, varav de senaste fyra åren på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. I rollen som projektutvecklare tidiga skeden hos Willhem kommer hon att ansvara för exploateringsprojekt från idé fram till genomförandefas.

– Vi befinner oss i ett spännande skede med många nyproduktionsprojekt med hyresrätter som nu är i idéfas. Karins kompetens och erfarenhet kompletterar vår organisation på ett mycket bra sätt och kommer att bli en stor tillgång, säger Willhems nyproduktionschef Rikard Norström.

Karin Telldén tillträdde tjänsten hos Willhem den 25 juni.