Willhem förvärvar byggrätt i Göteborg

Willhem har ingått avtal med Bonava Sverige AB om förvärv av en byggrätt för 55 lägenheter i Kviberg i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor.

Affären avser en byggrätt om cirka 2 400 BTA, belägen i Kvibergs kaserner i Gamlestaden. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 55 mindre hyreslägenheter om 1-2 rum och kök, lämpliga för studenter och unga vuxna. Lägenheterna kommer att få ett fint läge i Kviberg nära kommunikationer och med kort avstånd till centrala Göteborg. I området planeras även för bostadsrätter som ska uppföras av Bonava Sverige AB.

Detaljplanen är antagen och Willhem räknar med att kunna starta byggandet av de nya bostäderna under 2022.

Tillträdet skedde den 28 maj 2021.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj klockan 08.00.