Willhem förvärvar fastighet i Malmö

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av en fastighet med 21 lägenheter i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 44,2 miljoner kronor och säljare är Lifra Fastigheter i Malmö AB.

Affären avser en fastighet med byggår 1906 belägen på Möllevången där Willhem redan idag äger fastigheter. Förutom 21 bostäder innehåller fastigheten även två kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean är 1 350 kvadratmeter.

Fastigheten tillträddes den 1 september 2022.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84 

Peter Malmén
Vice vd & finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september klockan 08.00 (CEST).