Willhem förvärvar fler fastigheter i Helsingborg

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd genom förvärv av fem fastigheter med 61 lägenheter i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 114 miljoner kronor och säljare är FFAB.

Affären avser fem fastigheter med byggår 1930 belägna på Söder där Willhem redan idag äger fastigheter. Förutom 61 bostäder innehåller fastigheterna även tre kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean är 4414 kvadratmeter.

Tillträde skedde den 23 maj 2022.

Kontakt:

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83 


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj klockan 08.00.