Willhem förvärvar i Helsingborg

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Helsingborg genom köp av ytterligare en bostadsfastighet. Säljaren är en privatperson.

Den aktuella fastigheten, som är belägen på Södra Stenbocksgatan i Helsingborg, innehåller 10 hyreslägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Fastigheten ligger geografiskt i närheten av Willhems övriga fastigheter på orten och utgör därför ett bra komplement till den befintliga portföljen. Den totala uthyrningsbara arean är 817 kvadratmeter.

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2020.


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 klockan 15.00.
Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705 77 15 84
Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83