Willhem gör fler bostadsaffärer i Halmstad

Willhem har ingått avtal om förvärv av ytterligare sex bostadsfastigheter i Halmstad. Tillsammans med affärer genomförda tidigare i år växer Willhems bestånd i Halmstad till totalt 1321 hyreslägenheter.

De sex fastigheterna som ingår i affären innefattar 867 hyreslägenheter och har en area på cirka 66 000 kvadratmeter. Säljare är Södra Fisken Fastighets AB, som ägs av ICA-handlarnas Förbund och Möller & Partners AB. Fastighetsvärdet uppgår till 545 Mkr och byggår är sent sextiotal till tidigt åttiotal.

Fastigheterna är belägna i Andersberg och Nyhem, där Willhem sedan tidigare har fastigheter. I Halmstad finns Willhem även i Linehed och beståndet omfattar utöver detta 288 lägenheter i studentbostadshus med centralt läge.

- Halmstad har goda tillväxtmöjligheter och har länge varit en intressant marknad för Willhem. Vår förhoppning är att vi framöver kommer att förvärva fler fastigheter på orten, kommenterar Mikael Granath, vd.

Det samlade värdet på Willhems fastighetsbestånd uppgår till 14,4 miljarder kronor och antal lägenheter till 17 576.