Willhem gör ytterligare förvärv i Helsingborg

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Helsingborg genom köp av fyra bostadsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 35 Mkr. Säljaren är en privatperson.

Fastigheterna innehåller totalt 31 lägenheter och är belägna vid Guldsmedsgatan 16-18 samt Övre Nytorgsgatan 81-83. Beståndet ligger geografiskt i direkt anslutning till Willhems övriga fastigheter på orten och utgör därför ett bra komplement till den befintliga portföljen.

Tillträde sker den 29 maj 2020.


Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705-68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april klockan 08.00.