Willhem gör ytterligare förvärv i Malmö

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Malmö genom förvärv av ytterligare 405 lägenheter.

Willhem har ingått avtal om förvärv av 13 hyresfastigheter belägna i attraktiva A-lägen i centrala Malmö. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 37 778 kvadratmeter fördelat på 34 147 kvadratmeter bostäder och 3 631 kvadratmeter lokaler. Fastigheterna inrymmer även totalt 343 parkeringsplatser. En av fastigheterna är under produktion med beräknat färdigställande i Q3 2021. Affären innebär även att Willhem kommer att ta över befintlig förvaltningsorganisation.

− Vi är glada över att kunna förvärva ett fastighetsbestånd med så fina kvaliteter i centrala Malmö. Portföljen tillför en bra volym till vårt befintliga bestånd och ger oss en allt starkare marknadsposition i Malmö, kommenterar Willhems vd Mikael Granath.

Tillträde beräknas ske den 1 december 2020. Det är en privat säljare och överenskommelse har träffats om att inte kommunicera köpeskillingen. Catella har varit säljarens rådgivare i affären.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83 

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november klockan 09.00.