Willhem höjer rambelopp för befintligt MTN-program från 18 miljarder till 21 miljarder SEK eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor och offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Willhem AB (publ) ("Willhem" eller "Bolaget") har beslutat att höja rambeloppet för Bolagets befintliga MTN-program från 18 miljarder till 21 miljarder SEK eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor och har med anledning därav upprättat och publicerat ett tilläggsprospekt som godkänts av Finansinspektionen.

Bolaget offentliggjorde ett grundprospekt avseende MTN-programmet den 18 juni 2020 och har, med anledning av höjningen av rambeloppet, publicerat ett tilläggsprospekt till grundprospektet som idag godkänts av Finansinspektionen. Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Grundprospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Willhems hemsida, www.willhem.se, och tilläggsprospektet kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet.

SEB är ledarbank för MTN-programmet och tillsammans med, Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea och Swedbank utsedda som emissionsinstitut.

Göteborg, 26 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Malmén, Finansdirektör Willhem, 031-788 70 12