Willhem och Framtidenkoncernen genomför fastighetsaffär

Willhem har ingått avtal om att överta tre fastigheter från dotterbolag i Framtidenkoncernen samtidigt som Bostadsbolaget tar över Willhems fastighet på Friskväderstorget.

Willhem och Bostadsbolaget har tidigare offentliggjort planer på ett fastighetsbyte i Södra respektive Norra Biskopsgården. Avtal har nu ingåtts, vilket innebär att Willhem lämnar en fastighet vid Friskväderstorget (Norra Biskopsgården) till Bostadsbolaget och övertar en fastighet belägen vid Blidvädersgatan (Södra Biskopsgården). För att båda bolagen ska behålla storleken på sina bestånd tar Willhem även över två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts Torg samt Gamla Björlandavägen, som båda ligger inom Willhems förvaltningsområde.

Willhem äger redan idag fastigheter i Södra Biskopsgården och vill genom affären få en mer koncentrerad och effektiv förvaltning på Hisingen.

Överlåtelsen sker som tidigast november 2017.