Willhem säljer bostadsfastighet i Karlstad

Willhem har ingått avtal om försäljning av en bostadsfastighet i Karlstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 15,6 Mkr. Köpare är Albèr Fastigheter.

Affären omfattar en fastighet, Höder 5, innehållande 17 hyreslägenheter samt en lokal, med en total uthyrningsbar area om 1463 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i stadsdelen Herrhagen.

Frånträde beräknas ske den 3 december 2018. Newsec har varit Willhems rådgivare i affären.