Willhem säljer bostadsfastigheter i Malmö

Willhem har ingått avtal om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 Mkr. Köpare är Fastighets AB Trianon.

Det aktuella fastighetsbeståndet är beläget i Hermodsdal och Almhög i Malmö kommun och innehåller totalt 781 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 53 300 kvadratmeter, varav 51 300 kvadratmeter är bostadsyta.

− Vi renodlar nu beståndet i Malmö och gör det parallellt med att vi under våren tillträder ytterligare nyproduktion i Elinegård, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Under hösten har vi också tillträtt nyproducerade fastigheter i Hyllie, något som sammantaget bidrar till en förändrad karaktär på beståndet i Malmö. Vi är väldigt glada över att kunna genomföra den här affären tillsammans med Fastighets AB Trianon, som har en stark lokal förankring i Malmö.

Frånträde beräknas ske den 30 april 2019. Nordanö har varit Willhems rådgivare i affären.