Willhem säljer en kommersiell fastighet i Borås

Willhem har avyttrat en kommersiell fastighet i Borås. Köpare är det privatägda fastighetsbolaget Cernera Fastigheter.

Fastigheten som har avyttrats ligger i stadsdelen Druvefors i Borås och utgörs av kontors-, lager- och verkstadslokaler. Den uthyrningsbara ytan är cirka 7 000 kvm.

– Vi har konstaterat att fastighetens karaktär inte ligger i linje med vår affärsidé att primärt äga och förvalta bostäder med hyresrätt, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Med hänsyn till kärnverksamheten har vi därför beslutat att sälja fastigheten.

Frånträde sker den 15 april 2015.

Panreal har varit Willhems rådgivare i affären.