Willhem säljer fastighet i Hammarö kommun

Willhem har ingått avtal om försäljning av en fastighet i Hammarö kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 114 Mkr. Köpare är Aktiebolaget Hammaröbostäder.

Affären omfattar en fastighet innehållande 95 hyreslägenheter samt cirka 4150 kvadratmeter lokaler, till största delen bestående av butiker och kontor. Fastigheten är belägen i Skoghall på Hammarö.

− Vi har valt att sälja den här fastigheten för att den ligger skild från vårt övriga bestånd i Karlstad och därför inte är effektiv ur ett förvaltningshänseende, säger Willhems vd Mikael Granath.

Frånträde beräknas ske den 1 oktober 2018. Newsec har varit Willhems rådgivare i affären.