Willhem samarbetar med Huskurage för att skapa tryggare hem

Vi på Willhem vill att alla boende ska känna sig trygga i sina hem. Därför har vi inlett ett samarbete med föreningen Huskurage vars verksamhet syftar till att genom grannsamverkan upptäcka och förebygga våld i hemmet i ett tidigt skede.

Vid införande av Huskurage får grannar verktyg för hur de kan agera vid oro för våld i nära relation i sina bostadshus. Tillsammans kan grannar rädda liv. Ingen kan göra allt men vi alla kan göra något.

‒ Vi tycker att det här är ett jättebra initiativ. Kan vi som bostadsbolag hjälpa till att sprida det viktiga budskapet om hur vi kan minska våld i hemmen, vill vi absolut göra det. Ytterst handlar det om att skapa trygghet och uppmuntra grannar att visa medmänsklighet och engagemang. Att så många fastighetsbolag nu väljer att aktivt ta ställning i frågan är väldigt positivt, säger Karin Nilsson, som arbetar med implementeringen av Huskurage hos Willhem.

I samband med Willhems ställningstagande är det nu 100 000 hushåll i Sverige som anslutits till Huskurage genom fastighetsägare och bostadsbolag.

‒ Willhems agerande ökar chansen ytterligare för att vi tillsammans ska kunna vara skillnaden på liv och död. För många barn kommer det vara skillnaden på att leva i ett tryggt hem och att leva i en brottsplats, säger Peter Svensson, på Huskurage.