Willhem satsar på en mer levande och attraktiv utemiljö

Willhem har fått stöd från Boverket för att skapa en ny mötesplats för boende i Hermodsdal i Malmö. Syftet är bland annat att bidra till utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap.

– Vi vill att människor ska trivas, känna sig trygga och vilja bo kvar, säger Carina Rosell Sandgren, fastighetschef på Willhem.

Planen är att skapa en plats för möten, som i sin tur genererar ökad trygghet, trivsel och gemenskap. Utemiljöerna ska inte bara nyttjas av Willhems hyresgäster, utan av alla som bor i området. I Hermodsdal ska ett garagetak förvandlas till en trivsam och användbar gård. Åtgärden skall gagna alla i området och öppna upp mot områdets torg.

– Garagetaket används i dag som en transportsträcka till Ica-butiken. Det är en tråkig del av Hermodsdal. Vi vill öppna upp mot torget, med bra belysning, sittplatser med någon form av aktiviteter. Det ska bli en naturlig entré till torget som skapar ett tryggt gångstråk genom bostadsområdet. Oavsett ålder, kön, bakgrund och kultur ska det bli en plats som alla kan utnyttja.

Utformandet ska göras i dialog med boende i området, näringslivet, myndigheter och butiker i området.

– Hur det blir beror på vad man kommer fram till i dialogen. Vi har tänkt öppet, ljust och gränsöverskridande, men självklart kan det komma fram andra önskemål som vi isåfall kommer att ta hänsyn till.

Projektet ska starta under våren eller försommaren, för att vara klart senast i augusti 2019.