Willhem satsar på solenergi

Willhems första anläggning som ska producera solenergi är nu i drift. Under våren installeras solceller på fler fastigheter i beståndet, för att utvärdera möjligheten att i framtiden kunna bli självförsörjande på el.

Den första av Willhems fastigheter som nu får solcellspaneler på taket är belägen på Hammarö, Karlstad. Här ska solcellerna, som monterats på en yta om ca 253 kvm, ge en årlig produktion av ca 40 000 kWh. Satsningen är ett led i målsättningen att minimera bolagets miljöpåverkan och halvera energianvändningen fram till år 2020.

– Vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla våra miljösatsningar som en del i vår fastighetsutveckling, säger Johan Fogelberg, fastighetsdirektör för den norra regionen. Vi ser en stor potential i solenergi och genomför nu pilotprojekt på några fastigheter där vi bedömer att det är lämpligt och ekonomiskt hållbart. Samtidigt avvaktar vi politiska beslut som påverkar hur vi kan gå vidare med framtida investeringar inom solenergi.

Totalt kommer fem pilotprojekt med solceller att genomföras under våren på utvalda fastigheter i Willhems bestånd. Näst på tur står två projekt på Lindängen och Hermodsdal (Malmö), följt av en fastighet i Skäggetorp (Linköping) och en fastighet i Biskopsgården (Göteborg).

Dessa anläggningar ska tillsammans generera runt 380 000 kWh/år, vilket motsvarar hushållselen för ungefär 152 lägenheter under samma period.