Willhem stöttar Mitt Livs Val och Nattvandrarna

Vi på Willhem har i år valt att skänka en julgåva till Mitt Livs Val och till Nattvandrarna. Båda gör stor nytta inom sina verksamheter och bidrar på olika sätt till ett bättre liv för barn och ungdomar.

godjul_770.jpg

Mitt Livs Val erbjuder mentorskap, stöd och sociala nätverk för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Syftet är att inspirera och motivera ungdomarna till fortsatta studier. Genom att länka samman studenter från universitet/högskolor med nyanlända ungdomar kan deltagarna i programmet få kunskap och information om utbildning, möjlighet att träna det svenska språket, förbättra sin studieteknik och stärka självförtroendet för att förhoppningsvis studera vidare. Kort och gott, skapa en framtidstro.

Nattvandrarna är en organisation som genom att röra sig ute på gator och torg nattetid, vill vara vuxna förebilder och ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar. Nattvandrarna finns på samtliga orter där Willhem har verksamhet.

På detta sätt vill vi på Willhem önska alla våra hyresgäster och partners en riktigt god jul!