Willhem stöttar Nattvandrarna och Mitt Livs Val även i år

Julen är de ungas högtid. Vad passar då bättre än att stötta verksamheter som bidrar till ett bättre liv för barn och ungdomar? Därför har vi valt att skänka en julgåva till Nattvandrarna och Mitt Livs Val även i år.

God jul och gott nytt år!

Nattvandrarnas syfte är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarna finns på alla de orter där Willhem har lägenheter. Vår gåva bidrar till att nattvandrarna kan bli fler och att synligheten ute bland ungdomar ökar.

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Målet är att inspirera och motivera till fortsatta studier genom att bland annat låta studenter från universitet eller högskolor bli mentorer, visa på olika utbildningsmöjligheter och ge ungdomarna ett större nätverk. Förra året gjorde stiftelsen Reach for Change en utvärdering av programmet och det visade sig att de ungdomar som deltagit i programmet upplever en ökad självkänsla och studiemotivation.

På detta sätt vill vi på Willhem önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!