Willhem stöttar Röda Korset och Nattvandrarna

Willhem har i år valt att skänka en julgåva till två olika organisationer, Röda Korset och Nattvandrarna. Båda gör stor nytta i de stadsdelar där Willhem har bostäder och bidrar på olika sätt till att skapa ett tryggare samhälle.

Röda Korsets lokala arbete på våra orter inriktas bland annat på läxhjälp och språkträning, något som ligger inom ramen för Willhems sociala ansvarstagande där utbildning, arbete och bostäder står i fokus.

Nattvandrarna är en organisation som genom att röra sig ute på gator och torg nattetid, vill vara vuxna förebilder och ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar. På detta sätt vill vi på Willhem önska alla våra hyresgäster och partners en god jul!