Willhem tecknar bredbandsavtal för 4500 lägenheter

I och med ett nytt ramavtal för bredbandstjänster får Willhems hyresgäster i Stockholm, Botkyrka och Linköping en ökad valfrihet av digitala tjänster och framtidssäkra nät.

Willhem har tecknat ett nytt ramavtal med Com Hem/iTUX för leverans av bredbandstjänster. Avtalet berör Willhems fastigheter i Stockholm, Botkyrka och Linköping och omfattar drygt 4500 hyreslägenheter och lokaler.

Det nya avtalet ger hyresgästerna hos Willhem möjlighet till snabbare bredbandstjänster, då hastigheten i näten uppgraderas till 1 Gbit per sekund. Ytterligare en fördel är att hyresgästerna fritt kan välja bland fler tjänsteleverantörer i iTUX öppna bredbandsnät. I övrigt fungerar TV-utbudet som tidigare via Koax-näten som Com Hem hanterar.

– Med det nya avtalet får våra boende en mycket stor valfrihet vid val av tv och bredbandsleverantör i ett stabilt och framtidssäkrat bredbandsnät, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem. Att vi dessutom behåller Koax-näten gör att hyresgästerna fritt kan välja hur de vill titta på TV. Näten har även kapacitet för att fungera med våra digitala tjänster, som till exempel digital tvättstugebokning, lås- och passersystem samt övrig smart teknik i husen.