Willhem tillträder 179 lägenheter på Hisingen i Göteborg

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Fastigheterna, som övertas från dotterbolag i Framtidenkoncernen, ligger vid Blidvädersgatan i Södra Biskopsgården samt vid Bjurslätts Torg respektive Gamla Björlandavägen. Samtliga adresser ligger inom Willhems nuvarande förvaltningsområde. Willhem lämnar i sin tur en solitär fastighet vid Friskväderstorget i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

Eftersom Willhem redan idag äger fastigheter vid Blidvädersgatan blir beståndet nu mer komplett i Södra Biskopsgården, parallellt med att beståndet på Hisingen växer även utanför Biskopsgården.

− Det är väldigt positivt att vi både kan växa på Hisingen och samtidigt få en mer samlad förvaltningsenhet vid Blidvädersgatorna. Det ger oss möjligheter att arbeta bättre med hela området och effektivisera vår service, säger Eva Håård, fastighetschef hos Willhem i Göteborg.