Willhem utökar företagscertifikat

Som ett komplement till bolagets övriga finansiering har Willhem utökat rambeloppet för företagscertifikat.

Willhem AB har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 1 miljard kronor. Från och med den 15 maj utökas rambeloppet till 2 miljarder kronor.

Syftet med certifikatprogrammet är att möjliggöra upplåning via penningmarknaden som ett komplement till bankupplåning. Medverkande emissionsinstitut är Handelsbanken Capital Markets, SEB och Danske Bank.

- Genom att utöka ramen för certifikatprogrammet breddar vi bolagets finansieringskällor ytterligare, säger Willhems vd Mikael Granath.